ЛТ-50

Призначення та галузь застосування

Лічильник води турбінний ЛТ-50... (модифікації ЛТ-50X, ЛТ-50XI — лічильник холодної води, ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ- лічильник гарячої води) (далі — лічильник) призначений, залежно від виконання, для вимірювання об'єму холодної питної води або об'єму гарячої води в системах гарячого водопостачання.

Лічильник застосовується для обліку спожитої води у промисловій та комунально- побутовій сферах. а також для контролю технологічних процесів.

Опис засобу вимірювальної техніки

Принцип дії лічильника полягає в відображенні механічним відліковим пристроєм витрати води в одиницях виміряного об'єму, зумовленою кількістю числа обертів турбіни, що обертається під дією потоку води, яка протікає через лічильник.

Лічильник складається з аксіальної турбіни, магнітної муфти та лічильного механізму з редуктором та відліковим пристроєм. Лічильник ЛТ-50І додатково комплектуються герконовим датчиком імпульсів.

Вода, що надходить у вимірювальну камеру лічильника, обертає турбіну, вісь якої розташована паралельно напрямку потоку води на вході в лічильники. Число обертів турбіни, пропорційне об'єму води, що протікає через лічильники, за допомогою магнітної муфти передається на лічильний механізм. Вимірювальна камера/порожнина та камера, в якій розміщений лічильний механізм, герметично розділені.

Показники загального об'єму води, що протікає через лічильник, відображаються в метрах кубічних цифровими і стрілочним індикатором, розташованим на шкалі лічильника

Цифровийий індикатор лічильника містить вісім розрядів, кратних х10n:

 • сім цифр до коми (ролики чорного кольору) - в метрах кубічних;
 • цифра після коми (ролик червоного кольору) - в частках, кратних іх10" метра кубічного.

На шкалі лічильника розміщений стрілочний індикатор червоного кольору, що відображає значення виміряного об'єму в частках, кратних 1х10-1 метра кубічного.

На шкалу пристрою відображення виведено рухомий елемент («зірочка»), який використовується для оптоелектронної реєстрації числа обертів під час випробувань і повірки лічильників.

ЛК-15
Найменування характеристики
Значення характеристики
1. Номінальний діаметер (DN), мм 50
2. Кількість розярдів відлікового
пристрою для відображення цілих
значень виміряного об'єму
(максимальне значення виміряного
об'єму, м3)
7
(9999999)
3. Найменша ціна поділки
відлікового пристрою, м3
1x10-2
4. Клас точності 2
5. Границі допустимої
основної відносної похибки лічильника, %
 • від Q1 (включно) до Q2
 • від Q2 (включно) до Q4
 • для лічильника ЛТ-50Х, ЛТ-50ХІ
 • для лічильника ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ


±5.0

±2.0
±3.0
6. Клас температур
 • для ЛТ-50Х, ЛТ-50ХІ
 • для ЛТ-50Г, ЛТ-50ГІ

Т30 (від 0.1 до 30 °С)
Т30/90 (від 30 до 90 °с)
7. Об'ємна витрата води, м3/год:
 • мінімальна (Q1)
 • перехідна (Q2)
 • номінальна (Q3)
 • максимальна (Q4)

0.625
1
25
31.25
8. Максимальний тиск води, МПа 1.0
9. Габаритні ромзіри, мм, не більше:
 • без герконового датчика імпульсів
 • з герконовим датчиком імпульсів

200х165х215
200х165х235
10. Маса, кг, не бліьше
 • без герконового датчика імпульсного виходу
 • з геркованим датчиком імпульсного виходу

15.0
15.2
11. Клас зовнішніх механіних умов M1
12. Клас зовнішніх електромагнітних умов Е1
13. Клас втрати тиску Δp63
14. Ступінь захисту лічильника від
дії зовнішніх впливаючих факторів
IPX1
15. Середнє напрацювання на
відмову лічильника, не менше, год
10000
16. Умови експлуатації
 • температура навколишнього повітря, °С
 • відносна вологість, повітря при температурі 35 °С, %

від 5 до 55
до 80